Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Etter- og videreutdanning

Gode etter- og videreutdanningstilbud gir den enkelte oppdatert kompetanse og bedre omstillingsevne. Vi trenger et velfungerende system for etter- og videreutdanning for å sikre bedrifter og virksomheter ansatte med nødvendige kunnskaper og ferdigheter.
 De siste 20 årene har kompetansepolitikken utviklet seg gjennom to- og trepartssamarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet og utdannings- og arbeidsmarkedsmyndighetene. Det har blitt stadig viktigere å utvikle en kompetansepolitikk som ser den enkeltes og arbeidslivets behov i sammenheng, og som kan følge den raske utviklingen i arbeidslivet. 

Det er virksomhetens eget ansvar å sørge for opplæring som er begrunnet i virksomhetens behov for kompetanse. I dag står virksomhetene i samarbeid med leverandører for over halvparten av opplæringen i norsk arbeidsliv. Det er grunn til å tro at arbeidsplassens betydning som læringsarena vil øke fordi virksomhetene i stadig større grad har spisskompetanse som ikke finnes i utdanningsinstitusjonene.

Realkompetanse og fagskoler

Arbeidsmiljøloven bestemmer at alle arbeidstakere har krav på permisjon, hel- eller deltid, for å ta del i organisert læring. Hovedavtalen mellom LO og NHO (2006 – 2009) åpner for flere tiltak knyttet til kompetanseheving i bedriftene. Blant de mest sentrale er ordningen med bedriftsutvalg, retningslinjer vedrørende yrkesopplæring for de ansatte og pålegg til bedriftsledelsen om å kartlegge virksomhetens kompetansebehov. Der hvor det er gap mellom bedriftens kompetanse og fremtidige behov, fastsetter hovedavtalen at dette skal dekkes med aktuelle opplæringstiltak eller andre virkemidler.

Etter flere år i arbeidslivet ønsker mange voksne arbeidstakere å få et formelt bevis på den kompetansen de har opparbeidet seg.  Realkompetansevurdering gir den enkelte mulighet til å få vurdert kompetansen sin mot læreplanene i videregående opplæring. Relevant realkompetanse blir godskrevet slik at hver enkelt får den opplæringen som mangler for å fullføre videregående opplæring. Realkompetanse kan også kvalifisere for opptak til høyere utdanning. Les mer om realkompetanse hos Vox.

Sterke fagskoler trengs for å sikre fagarbeidernes etterspørsel etter kompetanse. Fagskolene tilbyr fleksible og yrkesrettede studier som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Tilbudet av fagskoleutdanning skal derfor være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse. Fra 2010 får fylkeskommunene ansvar for å sørge for at fagskoletilbudet tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov.

Universiteter og høyskoler

De høyere utdanningsinstitusjonene spiller også en viktig rolle som tilbyder av etter- og videreutdanning. I 2007 var det registrert rundt 70 000 deltakere på etterutdanningstilbud og over 20 000 videreutdanningsstudenter ved norske universiteter og høgskoler. De statlige høgskolene er den største aktøren på dette området. Tett kontakt mellom utdanning og arbeidsliv er nødvendig for at institusjonene skal kunne utvikle etter- og videreutdanningstilbud som samsvarer med virksomhetenes og den enkeltes behov for kunnskap.

Kunnskapsdepartementet har etablert Norgesuniversitetet (NUV) som et nasjonalt organ styrt av partene i arbeidslivet, private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjonene. Norgesuniversitetet har som del av sitt mandat å styrke kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning. NUV har også i oppgave å støtte universiteter og høgskoler i deres arbeid med fjernundervisning og fleksibel læring.

Norsk deltakelse i EUs program for livslang læring og Nordplus rammeprogram gir ulike aktører på voksenopplæringsfeltet mulighet til å søke om tilskudd. Internasjonalt samarbeid gjennom UNESCO og OECD bidrar dessuten til å skaffe mer kunnskap om voksnes læring.

Källa: Regjeringen.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere