Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Bedre praksis for lærerstudentene

Det gjenstår fortsatt store utfordringer før vi er i mål med innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene. Mens praksisopplæringen ser ut til å være på rett vei, er det fremdeles mye å gjøre for å skape to klart forskjellige grunnskolelærerutdanninger. Nå gjelder det å føre videre entusiasmen og energien vi har sett de to første årene av reformarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen leverte i dag sin andre rapport om de nye grunnskolelærerutdanningene. Bedre kvalitet på praksisopplæringen og styrket samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet er noen av forbedringene som allerede er på plass. Rapporten viser at det fortsatt er utfordrende for flere av de minste institusjonene å gjennomføre to klart differensierte studieprogram for 1.-7. og 5.-10. trinn.

- Lærestedene må innse at alle ikke kan gjøre alt. Mange miljøer er for små til å opprettholde hele bredden i tilbudene. Skal vi kunne tilby sterke lærerutdanninger i hele landet, må lærestedene i stedet dele på ansvaret. Til sammen må de kunne tilby fagene som trengs i de forskjellige delene av landet, sier statsråd Tora Aasland.

Lenke til følgegruppens nettsider og rapporten "Med god glid i kupert terreng"
Källa: Regjeringen.no
 

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere