Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Skole/Bedrift

Utbildning Nord

Hjemmeside: http://www.utbnord.se

Utbildning Nord - Koulutus Nord - Utdanning Nord

Utbildning Nord – nyckeln till den nordiska arbetsmarknaden
Utbildning Nord är en pärla av nordiskt samarbete. Vi erbjuder yrkesutbildningar till arbetssökande och företag i Sverige, Finland och Norge. Årligen studerar cirka 500 personer här.

Koulutus Nord – avain pohjoismaisille työmarkkinoille
Koulutus Nord on pohjoismaisen yhteistyön helmi. Tarjoamme ammattikoulutusta suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille työnhakijoille sekä yrityksille. Vuosittain täällä opiskelee noin 500 henkilöä.

Utdanning Nord – nøkkelen til det nordiske arbeidsmarkedet
Utdanning Nord er nordisk samarbeid på sitt aller beste. Vi tilbyr yrkesopplæring for arbeidssøkende og bedrifter i Norge, Sverige og Finland. Hvert år får cirka 500 personer yrkesopplæring her.