Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Usikker på studievalg?

Hvorfor Emmali?

Vårt mål er å finne frem til konkrete utdanninger og type jobber som passer til din personlighet, dine interesser, evner og verdier, slik at du lykkes og trives i jobb og utdanning.

Vi har topp kvalifiserte veiledere.

Vi får gode tilbakemeldinger.

Vi har et unikt testmateriell – blant annet EMMALI-testen som har blitt utviklet, testet og videreutviklet over mange år. Med EMMALI-testen bevisstgjør du deg selv ved å gjøre visuelle valg, prioriteringer og assosiasjoner som forteller oss hva som er viktig for deg. Denne kartleggingen er spesielt egnet for dem som ikke vet hva de skal bli, eller dem som er på feil hylle og som ikke vet veien videre. Testen bygger på et faktorsystem som viser oss hvilke faktorer som betyr mest for DEG for å trives i en fremtidig utdanning/jobb.

Vårt unike verktøy gir oss mulighet til å komme frem til helt konkrete utdannings- og/eller jobbvalg som imøtekommer profilen din.

Vi har lang erfaring med karriereveiledning og er pionerene i Norge innenfor vårt fagområde.

For mer informasjon eller for å bestille en time, kontakt oss

Ungdom

Karriereveiledning for ungdom

EMMALI- programmet for ungdom
• Kartlegging av din bakgrunn, personlighet, interesser, verdier og evner.
• Skriftlig rapport med analyse av din profil
• Konkrete forslag til utdanning og brosjyremateriell som matcher de valgene som er relevante.
• Informasjonsmateriell om skoler og utdanninger.

Veiledningen går over to møter.

Enkel veiledningstime
Spørsmål om utdanning og jobb uten testing og kartlegging

• Er du usikker i valg av studier?
• Er du usikker hva du skal utdanne deg til?
• Vet du hva du har lyst til å bli, men ikke hvordan du skal komme deg dit?
• Har du begynt å studere, men føler at du er på feil plass?

For bestilling av time eller en uforpliktende samtale, kontakt oss

Voksne

  
• Føler du deg frustrert i arbeidet og ønsker hjelp til å se nye muligheter?
• Tenker du etterutdanning eller omskolering?
• Vil du komme i gang etter noen år hjemme?
• Er du arbeidsledig eller under attføring?
• Trenger du støtte i forbindelse med jobbsøking?

EMMALI-programmer for voksne:

Karrierehjelp
• Kartlegging av utdanning, arbeidspraksis, ønsker og visjoner
• Kartlegging av personlighetstrekk, interesser og verdier
• Eventuelt evnetest og bruk av annet kartleggingsmateriell etter behov
• Skriftlig rapport med analyse av din profil
• Konkrete forslag til etterutdanning eller muligheter for jobbskifte
• Eventuelt brosjyremateriell som matcher de valgene som er relevante for utdanning/etterutdanning/kurs.

Veiledningen går over to møter.

Karrierehjelp Pluss
• Som Karrierehjelp og i tillegg hjelp til å skrive en målrettet CV.

Veiledningen går over tre møter, alternativt to møter med oppfølging via e-post.

Hjelp ved jobb-bytte
• Kartlegging av hva slags jobb du best vil kunne trives i
• Skrive en målrettet CV som er rettet mot den jobben du ønsker deg

Veiledningen går over to møter.

Enkel veiledningstime
Spørsmål om utdanning og jobb uten testing og kartlegging

For bestilling av time eller en uforpliktende samtale, kontakt oss

 Våre veiledere

Send E-post

Trude Kvammen Ekker

Daglig leder og karriereveileder for ungdom og voksne

Trude Kvammen Ekker er utdannet cand. polit (statsviter) med fordypning i organisasjon og ledelse. Tilleggsutdanning i offentlig rett. Hun har mange års erfaring fra privat næringsliv, bl.a fra Orkla-konsernet, hvor hun har jobbet som personalsjef for flere selskaper og også som rekrutteringssjef for Orkla Brands Nordic. Trude har bred erfaring innenfor HR-faget: Kurs-og kompetanseutvikling, arbeidsrettslige problemstillinger, nedbemanning og omstilling. Hun har videre bodd i Mosambik hvor hun har jobbet som lærer.

Send E-Post

Elisabeth Møystad

Karriereveileder for ungdom og voksne

Elisabeth Møystad er utdannet Siviløkonom med fordypning i markedsføring og tatt en rekke lederutviklingskurs. I tillegg er hun utdannet og sertifisert coach. Hun har lang erfaring fra utdanningsbransjen som markedssjef for flere skoler fra Norges nest største private utdanningsgruppe, NKI. Videre har hun bred lederfaring fra annen virksomhet. Hun har også hatt styreverv i bl.a. Høgskolen NITH og andre virksomheter. De senere årene har Elisabeth arbeidet spesielt mye med veiledning, coaching, rekruttering, kurs- og kompetanseutvikling, i tillegg til organisasjon og ledelse

Emmali schürch

 Send E-post

Emmali Schürch


Faglig leder og karriereveileder for ungdom og voksne

Emmali Schürch er grunnleggeren av EMMALI som har sine nisjeprodukter innen individuell karriere- og studieveiledning. Hun er faglig ansvarlig for EMMALI-kontorene. Schürch har arbeidet innen norsk og internasjonalt næringsliv, har internasjonal forhandlingserfaring og har drevet med undervisning og rådgivning. Filolog-utdanning fra Zürich, Berlin, Paris og Oslo og etterutdanning innen karriererådgivning i Sveits. Kurs i rekruttering og intervjuteknikk samt spesialkurs i organisasjons- psykologi og ledelse fra BI. Arbeider med alle fagkonseptene  Send E-Post

Astrid Krüger Eiken


Karriereveileder for ungdom og voksne

Astrid Krüger Eiken har siden 2004 etablert og ledet IKU Agder i Kristiansand. Dette er et kompetanse- og opplæringssenter, sentralt plassert i Kristiansand. På bakgrunn av individuell prosessveiledning skreddersys det individuell opplæringsløp for voksne og ungdom som av ulike årsaker trenger ny kompetanse i forhold til arbeid/utdanning. Hun jobber nå som rådgiver og veileder i selskapet.  Astrid har utdanning som allmennlærer med videreutdanning innen blant annet pedagogikk og administrasjon og ledelse. Hun har allsidig arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor, knyttet til undervisning både for barn og voksne, prosjekt- og utviklingsarbeid, studie- og karriereveiledning og administrasjon og ledelse.

Kontakt oss

Oslo

Bogstadveien 6 (inng. Holtegata)
0355 Oslo

Telefon: 95 93 05 83
trude.kvammen.ekker@emmali.no


Sandvika

Elisabeth Møystad
Elias Smiths vei 10, (inng. A)
1337 Sandvika

Telefon: 913 27 339
elisabeth.moystad@emmali.no


Asker

Emmali Schürch
Leanglia 64
1387 Asker

Telefon: 66 90 60 70
emmali.schuerch@emmali.no


Kristiansand

Astrid Krüger Eiken
IKU Agder
Markensgate 45
4612 Kristiansand

Telefon: 48 03 82 02/38 07 07 50
astrid.kruger.eiken@emmali.no