Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Månedens kurs

Dette  er et skrivekurs for mennesker som ønsker å utforske sin egen historie.

Du vil få råd og tips – og ikke minst inspirasjon til å igangsette en meningsfull skriveprosess, der du betraker livet ditt som en roman, en fortelling, en historie hvor det fortsatt gjenstår kapitler.
 Ved hjelp av skjønnlitterære skriveteknikker får du mulighet til å avdekke hvilke hovepersoner og bipersoner som deltar i denne historien, hvilke sentrale tematikker handlingen har, hvilke vendepunkter som ligger i fortellingens dramaturgi og hvilken undertekst som kanskje kan ha blitt overført fra tidligere generasjoner til din del av familiesagaen.

Dette arbeidet kan frembringe morsomme, rørende, sterke og ikke minst – svært personlige tekster.
Kurset passer for mennesker som ønsker å skrive for sin egen del, så vel som for mennesker som vil lære mer om skrivefaget for å videregi livsopplevelser til barn, barnbarn eller andre. De som ønsker å skrive skjønnlitterært ved å hente impulser fra eget liv, vil også
ha utbytte av dette kurset.